FRUKTER - Illustrasjon


En bok med illustrasjoner av frukt med forskjellige fargekontraster og komplimentærfarger. Bildene nedenfor er tre av favorittene fra prosjektet

MERE - Packaging design


Packaging design for a school projecr.

Collection design for kid-friendly hygiene products.